Alcobarrier – ý kiến của tôi về việc chuẩn bị cho việc điều trị các chứng nghiện rượu

Các bạn thân mến, nếu bạn sẽ tha cho tôi, nếu trong việc thu hồi sau đây bạn sẽ tìm thấy một số sai lầm. Bây giờ tôi không viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ cho mình, cho nên có thể có vấn đề với bản dịch. Nhưng tôi sẽ cố gắng càng nhiều càng tốt đơn giản và rõ ràng để bày tỏ quan điểm của họ, và tôi hy vọng bạn hiểu tôi và nghe. Tôi không bao …

1 2 3