Alcobarrier – алкоголизмден дарылоо үчүн даярдоо жөнүндө пикир

Төмөнкү чакыртып сиз кээ бир каталары таба турган болсо, сүйүктүү бир туугандарым, эгер сен мени кечирип койчу болот. Эми мен өз эне тилинде жазуу жок болгондуктан, котормо менен кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Бирок, мен өз көз карашын…

1 2 3