Macho Man – Որոնք են տարբեր կարծիքներ այս լակի տղամարդկանց համար.

Նախքան վերանայման, ես ուզում եմ ներողություն խնդրել ընթերցողներին որեւէ սխալների տեքստում, քանի որ ես չեմ գրում, իրենց մայրենի լեզվով: Ես կփորձեմ պատմել ձեզ, թե պարզ առումով, այնպես, որ բոլորն էլ հասկանում, թե ինչ ես ուզում եմ ասել,…

Alcobarrier – իմ կարծիքը նախապատրաստման բուժման ալկոհոլիզմի

Հարգելի ընկերներ, եթե դուք պետք է ներեցեք ինձ, եթե տեղի է ունենում հետեւյալ հետկանչի դուք կարող եք գտնել մի քանի սխալներ: Հիմա ես չեմ գրել իրենց մայրենի լեզուն իրենց համար, այնպես որ կարող է լինել խնդիրներ թարգմանություն. Բայց ես կփորձեմ,…

1 2 3